Pirkiniai/Paslaugos

Profesionalių vertėjų atliekamas tekstų vertimas

Vertimo iš vienos kalbos į kitą procesas yra labai atsakingas darbas, kuris turi būti atliekamas su didele atsakomybe ir reikalauja ypatingo kruopštumo. Nepakanka vien tik žinoti kelias kalbas, kad vertimas būtų atliktas profesionaliai. Norint to pasiekti, reikia kur kas daugiau, nes vos viena klaida žmonėms gali atnešti daug nemalonių nesusipratimų. Dėl šios priežasties yra labai svarbu, kad bent viena iš dviejų kalbų vertėjui būtų gimtoji. Tai gali padėti išsaugoti vertimo kokybę ir užtikrinti jo atitiktį aukščiausiems reikalavimams, kurie taikomi vertimams.

Tekstu vertimas

Vertėjo privalumai

Geras vertėjas yra tas, kuris puikiai valdo originalo kalbą ir kalbą, į kurią turi būti išverstas atitinkamas tekstas. Tam, kad vertimą atliktų profesionaliai, vertėjas privalo puikiai mokėti rašybos taisykles, išmanyti atitinkamos srities terminiją ir konkrečioje šalyje įprastais tapusius išsireiškimus bei frazes. Rašybos įgūdžiai taip pat ne ką mažiau svarbūs. Be to, privalu turėti daug patirties tam tikroje srityje, kurios tekstas yra verčiamas, pvz., teisės, medicinos, ekonomikos, finansų ir kt.

Aukštos kokybės tekstų vertimas (http://vertimai.lisnora.lt/lt/tekstu-vertimas/) yra sudėtinga užduotis, kuriai atlikti turi būti pasitelkiami turimi įgūdžiai ir profesionalumas. Nei vienas vertėjas negali pamiršti vertimo standartų ir kokybės reikalavimų tam, kad tekstas būtų išverstas nepriekaištingai.

Verčiama mintis vietoje žodžių

Egzistuoja labai didelis skirtumas tarp dviejų skirtingų kalbų, pradedant kultūra, gramatika, žodynu ir baigiant sakinių sudarymu, specifinėmis detalėmis ir kitais aspektais. Kai kalbame apie vertimo kokybę, suprantame, kad nepakanka tiesiog pažodžiui išversti tekstą iš vienos kalbos į kitą. Vertimą darant būtent tokiu būdu neįmanoma tiksliai perteikti originalo teksto. Vertimo kokybė yra tiesiogiai susijusi su vertėjo gebėjimu užtikrinti, kad pagrindinė ir tikroji originalo kalbos mintis ją išvertus išliktų nepasikeitusi.

Kalbos nevienareikšmiškumas

Siekiant išvengti neteisingų žodžių vartojimo vertime, atliekant rimtus vertimus naudojamasi ne kompiuterinėmis programomis, o šios srities specialistų – profesionalių vertėjų paslaugomis. Tik žmogus gali tinkamai parinkti reikiamą žodį, pagal prasmę atitinkantį originale pavartotą žodį, ir užtikrinti, kad galutinis vertimas būtų be dviprasmybių ir klaidų. Todėl šiuo atveju labai akivaizdžiai pasireiškia ir vertėjo profesionalumas.

Tinkamas vertimo modelis

Siekdamas kokybiškai atlikti vertimą, vertėjas turi orientuotis ne vien tik į vertimo metodiką, bet ir į galutinį rezultatą. Tačiau vieno bendrai pritaikomo vertimo modelio nėra. Atsižvelgiant į originalo kalbą, taip pat kalbą, į kurią turi būti verčiama, ir į konkrečią situaciją bei reikalavimus, vertėjas gali pasirinkti tinkamą vertimo modelį, kuris lems geresnį rezultatą.